Ett hem för själen – Ellen Keys strand

omslag Ett hem för själen

Ett hem för själen – Ellen Keys strand

Senaste nyutgåva 2021

(Blue publishing, nyutgåva mjukband, 2016)
(Första utgåva, Albert Bonniers förlag, 2000)

Hon är förre sekelskiftets mest omstridda svenska författare och opinionbildare. Hon blev en världsberömd storsäljare. En nyckel till sin tid som chockerade samtiden med sin kärlekslära och vars idéer om pedagogik och barnuppfostran präglar oss än. Hennes utvecklingslära var lång – pappas flicka, lärarinna och föreläsare i Stockholm. Efter en livskris blev hon vid närmare femtio år författare och vid sextio år byggde hon sitt hem Strand. Här förverkligade sin vision om hemmet och om vardagsskönhet. Hemmet som plats för möten och som vila.


Köp boken på Adlibris, Bokus.Press:

Jönköpings-Posten

”Det är länge sedan jag med en sådan njutning läste en bok. Ingela Bendt har med sin text och med sina utsökta bilder verkligen fångat både Ellen Key och hennes hems personliga egenart.”

Göteborgs Tidningen

”En personligt hållen, innerlig och varm biografi över Ellen Key med utgångspunkt från hennes hem Strand vid Vättern”.

Ronny Ambjörnsson, Böckernas klubb

”Strand är resultatet av en dröm – om denna dröm handlar Ingela Bendts bok Ett hem för själen Ellen Keys Strand. Det är en bok att läsa långsamt och eftertänksamt, man bläddrar varsamt mellan de vidunderligt vackra fotografierna och låter bild och text belysa varandra. Ingela Bendt kom första gången till Strand efter en sorg och fann ett lugn i miljön som fick henne att inför sig själv förtydliga sina tankar och känslor. ”Det var som att hitta sin egen botten och få tyngd”
Ellen Key skulle säkert tycka att mycket i dagens samhälle är bra, folkhemmet var något hon drömde om. Men hon skulle förmodligen också anse att något gått förlorat på vägen. Jag tänker på de dimensioner som har med ro, harmoni, andligt välbefinnande att göra.
Sådana ord kan vara svåra att konkretisera. Men det finns ett konkret exempel på hur Ellen Key tänkte sig det hela :Strand, huset hon byggde. I Ingela Bendts bok kan vi, i bild och ord, ta det av detta exempel”.

BTJ biliotekstjänst

”Vilken vacker bok! Ingela Bendt som är skribent och fotograf, har skapat en utsökt enhet mellan text och bild. Ellen Key (1849-1926) var en världsberömd författare, opinionsbildare och debattör, men också en radikal pedagog och entralgestalt på tidens scen.
I bo´kens inledning ges en sammanfattning av hennes liv och verk. Därefter fördjupas bilden av Ellen Key, samtidigt som författaren gör en rundvandring på Strand och dess omgivningar vid Vättern. Här skrev Ellen Key böcker, upprop, tidningsartiklar och tusentals brev från 1911 och fram till sin död. Ofta gästades hon av samtidens kulturpersonligheter, bl a Heidenstam.
Varje sommar fick ett antal arbetarkvinnor komma dit för en tids vila. Bendt skriver både med närhet och distans och ger en sammansatt bild av Ellen Key. Tydligt framgår, att många av hennes radikala ideer skulle kunna tillämpas idag, inte minst inom skolan. Litteraturförteckning och personregister ingår”.

Östgöta Correspondenten

”Det är en vacker bok, sinnlig bok som får läsaren att i en svunnen tid vilja sitta vid kvällsbrasan på Strand, föra lärda samtal och lyssna på berättelser från denna självlysande personlighet”.

Pablo konsttidskrift

”Skribenten och fotografen Ingela Bendt tecknar i den utsökt vackra Ett hem för själen ett personligt porträtt av Ellen Key och livet så som det tedde sig på Strand. Här umgicks Key med vänner som Richard Berg och Hanna Pauli och hit kom arbetarkvinnor för att vila upp sig och finna ro för själen. I det fulländade hemmet!”


Bloggar:

Än mer imponerad blir jag efter att ha varit på biblioteket och lånat Ingela Bendts Ett hem för själen. En reportage och fotobok om Ellen Key och hennes Strand som Annelie Jordahl hänvisar till som en av sina källor. Hit måste jag åka! Har inte varit i de trakterna i Östergötland.
/marias stickning o läsning

När jag bläddrar i Ingela Bendts bok om Ellen Keys Strand: Ett hem för själen ser jag att Annelie Jordahl hållit sig väldigt nära tillgängliga fakta. De båda böckerna kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.
/agnesilund