De jobbar med hjärtat här – berättelser från grön helhet

De jobbar med hjärtat här – berättelser från grön helhet

”Jag förändrades.  Här kunde jag vara mig själv. Här fick jag träffa och lära känna nya människor. Jag ville helt enkelt inte lämna Grön helhet.” Julia Sundström 21 år

Grön helhet finns på Vårsta diakonigård i Härnösand. Kommer i september 2011. 150 sidor.

Kan beställs genom Stiftelsen Vårsta Diakonigård, Box 134, 871 23 Härnösand
www.varsta.se