Rit


I den gemensamma riten finns en kraft och i symbolerna en helande verkan. Riten hjälper till att skapa en väg genom kaos. Jag har skrivit två mässor för Svenska kyrkan, där tanken är att alla känslor ska få plats och inte bara vissa.


När det känns som allt har brustit

En mässa för separerade och skilda. (Finns tryckt i boken Skilsmässa – ritualer vid separation)
En kruka släpps i golvet och går sönder. Så börjar mässan. Sedan följer olika vittnesmål, överlåtelsebön och symbolhandlingar grundade på de fyra elementen vatten, eld, jord och luft. Mässan har genomförts vid flera tillfällen i Stockholm, i Lund, i Karlstad, Karlskoga och Härnösand m fl. Läs vidare:→


Vår ogråtna gråt – för oss som mist ett litet barn

En mässa för föräldrar som mist ett litet barn, med ett smältande isblock som central symbol för frusna känslor. Det ingår texter, böner, förslag till helig dans och arbete med lera. Den första delen går också att använda vid en minnesstund med ljuständning.
Läs vidare:→

Kontakta mig