Ett hem för själen – 
Ellen Keys Strand

En berättelse om Ellen Key – författaren, folkbildaren, debattören, feministen, pedagogen, inredaren- via en bildvandring genom rummen på Strand, vid Vättern. Rummen i huset speglar olika aspekter av Ellen Keys personlighet. 60 år gammal byggde hon sitt hem och testamenterade det till Tolfternas vilobehövande kvinnor, arbeterskor som behövde semester.
– Ge poesi åt barnens stämningar
- om pedagogiken och författaren till Barnets Århundrade., boken som efter hundra år fortfarande är visionär.
– Nutidsmänniskans hjärta kan inte vila
det lever i oro men suckar efter ro – om vårt behov av stillhet och eftertanke utgående från Ellen Keys livstro. Hundra år gamla texter om stress som är lika aktuella idag. Om balansen mellan arbete och återhämtning i naturen.

Se boken Ett hem för själen Ellen Keys Strand