Ett litet barn dör Ett ögonblicks skillnad

omslag Ett litet barn dör

Ett litet barn dör – Ett ögonblicks skillnad

(Blue Publishing 2017)

handlar om sorgens process för oss som mist barn och för er som möter oss inom vården, kyrkan, skolan och barnomsorgen.

– Jag åkte rutschbana rakt ner i helvetet. Det gick blixtsnabbt. Men sedan tog det otroligt lång tid att ta sig upp!

– Vi är många som har fått stöd och tröst av boken.

– Ovärderligt för oss som ska hjälpa och stötta familjen genom sorgen.

ETT LITET BARN DÖR ETT ÖGONBLICKS SKILLNAD är starkt berörande och handlar om sorgens process för oss som mist barn och för er som möter oss i yrket. Inom vården, på förlossningen och sjukhuset, på mvc, bvc och inom eftervården, inom kyrka och församlingar, på begravningsbyråer, i skola och barnomsorg.

700 barn späda barn dör varje år före förlossningen eller under sitt första levnadsår. Det är betydligt fler än trafiken skördar årligen.

Spädbarnsfonden ger ut boken tillsammans med Blue publishing. Spädbarnsfonden driver stödverksamhet för drabbade familjer, ordnar utbildningar, informerar om bemötande och stöder forskningen. Jag tog initiativ till Spädbarnsfonden 1986 efter att själv ha mist två barn.

När ett litet barn dör kastas familjen in i en sorg som kommer att ta mycket lång tid.

Första delen handlar om sorgens process steg för steg. Vad hände när barnet dog? Begravning, minnesstund och andra ritualer. Sörja olika. Syskons sorg. Omgivningen. Gravid igen. Vem är jag nu och vem var jag innan? Uttrycka sorg i stället för att trycka inne. Vägen vidare – att växa ur sin sorg.

Andra delen. Vården: Hjälpa föräldrarna ta till sig det döda barnet. Begravningsbyrå, präst och församling: Skapa riter kring barnet. Skola, förskola och fritidshem: Bekräfta barnets sorg. Läs boken enskilt eller använd den i samtalsgruppen eller som utbildningsmaterial. Varje kapitel avslutas med frågor att tänka kring.


För att köpa boken gå till www.spadbarnsfonden.se
även Adlibris och Bokus


Press:

”Att skriva en bok om när små barn dör måste var en mycket svår uppgift. En av de svåraste men också en av de viktigaste . Därför kändes det nervöst att recensera Ingela Bendts bok Ett litet barn dör Ett ögonblicks skillnad . Tänk om den är illa skriven, ogenomtänkt, för teoretisk, för känslosam, för privat – så oroade jag mig. Men det var en oro alldeles i onödan.

Ingela Bendt har skrivit en nödvändig, välbalanserad, finstämd, granskande, detaljerad, övergripande, empatisk, ömsint och modig bok. I förordet ..” riktar blicken mot de döda små barnen. De osedda barnen. De barnen och deras familjer är i centrum i den här boken” den enda sitt slag.

Ingela kunskaper springer ur hennes egen smärtsamma erfarenhet. Hennes tvillingar Maya och Olle dog båda. Maya efter två veckor och Olle efter sju och en halv månad. (Det var länge sedan, men med döden är det ju så att den aldrig går över.) Och hela tiden drabbas nya familjer. Deras behov av stöd och hjälp är stor.

Med hjälp av sina minnen och erfarenheter förmedlar Ingela en i det närmaste fullkomlig kunskap, om alla de delar av livet som inbegrips när ett litet barn dör.

Hon ställer viktiga frågor, uppmanar till samtal och ger en mängd handfasta tips och råd både till de direkt drabbade och till dem som finns runt omkring, såväl anhöriga och vänner som personal inom till exempel förskola, skola och sjukvård.

Under rubriken Sörja olika – mäns och kvinnors sorg, Om barns sorg och Nästa barn får vi ta de lav Ingela tankar men också möta sörjande, funderande och reflekterande mammor, pappor och syskon. Alla delar givmilt med sig av den process de genomgått och altfort genomgår.

Ingela Bendts bok når också in. Det är en klok och innehållsligt lika vacker bok som dess omslagsbild av den svartklädda modern som håller sitt lilla döda barn i famnen.”

Opsis Kalopsis