Mörker och ljus – små barns livsfrågor är också vuxnas

Mörker och ljus – små barns livsfrågor är också vuxnas

(UR/Verbum)

Boken innehåller kapitel kring glädje och sorg, gott och ont, myt, dröm och symbol, rit och samling, saga och verklighet, himmel och jord, tystnad och stillhet, förundran och utveckling. Under ett par års tid reste jag runt i hela Sverige och höll seminarier och föredrag utgående från barns frågor kring liv och död, frågor som lika mycket gäller vuxna. Tidningarna skrev och gjorde intervjuer. Temat är evigt och har ständigt ny aktualitet, men tyvärr är boken utgången. Hur talar jag med barn om sorg och hur tänker jag som vuxen kring det? Jag blir fortfarande tillfrågad om föredrag. Till boken arbetade jag med sex stycken TV-program med samma titel som boken, tre för vuxna och tre för barn.

Se föredraget: Om vuxna och barns livsfrågor