Att ta sig förbi de mörka bergen Om vuxnas och barns livsfrågor. – Barn ser, hör, konstaterar och undrar. Kan vi vuxna svara på svåra och känsliga frågor?


– Hur hjälper vi barnen att formulera en livssyn när vi som vuxna kanske inte har en egen?

– 
Den vuxnes attityd? Lyssnar vi eller pratar vi förbi? 
Vi kan ta hjälp av sagan, myten, drömmen, riten och leken.Se boken Mörker och ljus – små barns livsfrågor är också vuxnas.