Ellen Key

Om författaren Ellen Key kan jag lägga upp föredrag på olika sätt – om folkbildaren, debattören, feministen, konstkritikern., pedagogen, inredaren, tänkaren. Förslagsvis:


– Ett hem för själen
 Ellen Keys Strand.
En berättelse om Ellen Keys liv och verk via en bildvandring genom rummen i hennes hus Strand, vid Vättern i Östergötland. Hon byggde det väl genomtänkta huset när hon var 60 år gammal och testamenterade det till Tolfternas vilobehövande kvinnor, arbeterskor som behövde semester. Strand är sommartid öppet för stipendiater. Rummen i huset speglar olika aspekter av Ellen Keys personlighet och verksamhet.
Nedervåningen öppen för möte med andra. Övervåningen mera privat – här arbetade hon och skrev böcker, artiklar.


– Ge poesi åt barnens stämningar
.
Om pedagogiken och författaren till Barnets Århundrade., som i vissa fall fortfarande är en vision.


– Nutidsmänniskans hjärta kan inte vila
det lever i oro men suckar efter ro.
Om vårt behov av stillhet och eftertanke utgående från Ellen Keys livstro. Hon var en arbetsmänniska men behövde långa promenader, fotvandringar och vände sig till naturen för återhämtning. För hundra år sedan skrev hon texter om den stressade arma nutidsmänniskan som är lila aktuella än idag.