Kategorier
Resereportage

Förmanade förebilder

(Ottar/RFSU 2/2011)
TV-showen Ruka juu visar hur Femina HIP breddat fokus till att också inkludera ekonomi och entrepenörskap, som svar på ett klart uttalat behov från ungdomarna. ”Hjälp oss att hitta arbete, skriv om ekonomi och sparande, gör program om hur vi kan tjäna pengar”, står det i sms, mejl och brev.


Läs artikeln som PDF:
http://ingelabendt.se/wp-content/uploads/art/Ottar_Femina%20Hip.pdf(~3,5mb)