Refugium – Trädgård som tillflykt


Med bildens hjälp stiger vi in genom grinden till fd landskapsarkitekten Hans Drosts koloniträdgård, en stilla plats i Eriksdalslunden mitt i Stockholm.
– ”Att odla är som att väva en gobeläng”. Om hälsa. Trädgården som läkande kraft och skönhetsupplevelse. Hur tålamod och långsamhet i trädgårdsarbete kan motverka stress.

– Trädgården som tillflykt, livshållning och en del av ett sorgearbete. Hans Drost barndoms minnen från Tyskland under andra världskriget smälter samman med trädgårdskunnande. 
– ”Trädgård för mig är att leka, en trädgård ska inte visa allt på en gång, den ska överraska”. En inspirerad odlares praktiska tips. Kontrasten tuktat och friväxande. En grundstruktur med axlar och tuktade hägnader, visst, men spontana infall behövs för balansen.

Se boken Refugium -trädgård som tillflykt